1 min read

Performantie-tip voor SpamAssassin op drukke maildozen

Gebruik je een SpamAssassin gebaseerde oplossing voor je anti-spam scanning van je mails, en verwerk je "tamelijk wat mail" (lees: je hebt minstens een paar duizend mailboxen), dan helpt volgende setting in je spam.assassin.prefs.conf file om de performantie te verhogen:

bayes_learn_to_journal 1

Als SpamAssassin nu nieuwe informatie leert voor zijn Bayesiaanse classificatie, zal het die informatie in zijn "journal" bijhouden in plaats van direct naar de databank weg te schrijven. Hierdoor moet de database minder vaak geblokkeerd worden, en moeten de SpamAssassin processen dus minder wachten op toegang naar de database.

Het nadeel is natuurlijk dat het langer duurt eer de nieuwe informatie in de database zelf opgenomen wordt, aangezien dit nu niet meer automatisch gebeurt, maar enkel als de "journal" gesynct wordt naar de database.

Een gratis performantietip van uw performantie-guru van de dag!