Benchmarks met ebb, thin, mongrel en lighttpd

Ik heb me vandaag ge-ammuseerd met het benchmarken van verschillende rails omgevingen. Ebb, thin en co beweren zoveel sneller te zijn dan mongrel, maar zijn ze het ook? En zijn ze sneller dan de setup die we al twee jaar aanbieden aan onze Ruby on Rails hosting klanten?

Ontdek het op de Openminds blog (schonen teaser he? :)