2 min read

De wetten van Newton en kleuterjuffen

De wetten van Newton. Iedereen vindt ze een eenvoudige evidentie, maar ze zeggen meer dan je denkt, veel meer dan de "actie is reactie", die iedereen altijd
aanhaalt. Zelfs de Nederlandstalige Wikipedia pagina erover is bijzonder onvolledig.
Zo is "Newton2" (en bij extentie Newton1, want dat is gewoon een speciaal geval van Newton2) enkel geldig binnen een inert referentiekader.
Buiten een inert referentiekader, is elke wet van de mechanica niet meer vanzelfsprekend geldig. Vandaar dat ze het zo lastig is om het gedrag te berekenen van
van een half-volle fles water die je salto's laat maken in de lucht. De ingenieur in mij moet je dus het belang van een
referentie-kader niet schetsen, of het feit dat dat heel je wereldbeeld omgooit. En toch ...

Ik heb een immens respect voor kleuterjuffen of crèche-medewerkers. Ik zou het niet kunnen. Ik heb er dan ook geen probleem mee dat 20 uur werken per week
bij kleuterjuffen een "voltijdse week" uitmaakt, of dat ze 15 weken verlof op een jaar hebben. Absoluut niet, ik denk dat ze dat nodig hebben om te bekomen van
hun 37 werkweken.

Waar kleuterjuffen wel rekening mee moeten houden, is dat hun referentie-kader niet het mijne is, of dat van het gemiddelde ouderpaar. Door geen opvang op woensdagnamiddag te voorzien, maken ze het al niet evident voor de gemiddelde tweeverdieners. Gelukkig zijn er ouders en schoonouders die niet ver wonen en
fit genoeg zijn om een driejarige een halve dag in de week op te vangen en te enterainen.

Als je je lessen stopt om 10 voor 3 in de namiddag, moet je echt niet verbaasd zijn dat je kleuters nog een paar uur naar de opvang moeten. Ja, vaak is dat
meer dan 2 uur. Het past gewoon niet anders in "onze" werkelijkheid. Net zoals wij het zeer vervelend vinden om op 11 januari te lezen dat er op 18 januari al een
vrije dag is.

Toen "Juffie" me vanmorgen bijna beval om mijn driejarige af en toe thuis te houden ("één dag in de week"), en te minder lang te laten spelen in de opvang
("want tussen al die grote peuters van 6 jaar is dat overweldigend voor haar") moest ik even slikken. En dacht ik op de fiets aan Newton, en zijn referentie-kader.
Dat van een kleuterjuf is duidelijk anders dan dat van mij...

PS: mijn dochter gaat doodgraag naar school en naar de opvang, voor wie eraan twijfelde.