3 min read

Twee vragen aan Groen over hun belastingshervormingen

Woordje vooraf: wie mijn andere blogposts gelezen heeft, weet dat ik politiek
mij bij geen enkele partij thuisvoel. Ik ben dus absoluut niet partij-gebonden,
heb vrienden (en klanten :)) bij heel veel verschillende partijen, heb al op heel
verschillende partijen gestemd, en zal dat waarschijnlijk blijven doen. Dit artikel
gaat over Groen! Ik interesseer me voor hun vernieuwende visies, ik lees hun berekeningen,
maar dit is geen lofzang, noch harde, afbrekende kritiek. Vat het dan ook zo niet op.
Comments staan open, maar ik ga hard modereren als het moet. My blog, my rules...

Groen! lanceerde vandaag een opmerkelijk document met hun voorstellen voor een
bijzonder verregaande hervorming voor het belastingsstelsel. Zo willen
ze onder meer de erfenis- en registratie-rechten afschaffen, wat hen natuurlijk
koppen garandeerde in zowat elke krant- en nieuwssite... Zoals ik intussen
van Groen! gewoon ben, is hun document goed onderbouwd en becijferd, zoals het een
goede studiedienst betaamt. Er zijn weinig partijen die dergelijke (bijna wetenschappelijk)
onderbouwde documenten naar buiten brengen als "het" document met hun voorstellen.

Punt 1 van hun zevenpuntenprogramma is direct een bijzonder belangrijk. Om de belasting
op lage lonen te verlagen, voeren ze een "loonbonus" in voor al wie een inkomen
uit arbeid heeft, dat lager ligt dan het mediaan loon. Met andere woorden: de helft van
de werkende bevolking krijgt een netto extraatje, direct verrekend in de bedrijfsvoorheffing,
dus een onmiddellijk effect.

Mijn eerste vraag aan Groen! is dan ook rond deze bonus. Laten we even uitgaan
van de cijfers die Groen! zelf aanhaalt. Een mediaan (bruto) loon van 2800 euro (maw: de
helft van de werkende Belgen verdient minder, de helft meer). Nemen we een werknemer
die vandaag 2500 euro bruto verdient, en die de komende jaren opslag krijgt, telkens
met 250 euro erbij. Vergelijken we de situatie nu, en de situatie in het voorstel van Groen!
We vergelijken Bruto, Netto, en de "Gemiddelde totale loonkost" voor de werkgever
(inclusief eindejaarspremie, (dubbel) vakantiegeld, RSZ enz).

Jaartal Bruto Netto Totale Loonkost Verschil werknemer Verschil werkgever
2012 2500 1603 3644
2013 2750 1706 4021 103 377
2014 3000 1822 4399 116 378
2015 3250 1932 4777 110 378

We zien dat de werknemer van zijn 250 euro opslag, ongeveer 110 euro netto overhoudt, terwijl
die de werkgever 378 euro kost. Met andere woorden, de kost voor de werkgever is 344% van de netto
loonsverhoging van de werknemer.

Nemen we nu het voorstel van Groen! erbij, zo zover ik het begrijp.

Jaartal Bruto Netto Totale Loonkost Verschil werknemer Verschil werkgever
2012 2500 1613 3644
2013 2750 1708 4021 95 377
2014 3000 1822 4399 114 378
2015 3250 1932 4777 110 378

Hier zien we uiteraard geen verschil meer vanaf 3000 euro, omdat je dan boven de mediaan
van 2800 euro zit. Voor de verhoging van 2500 naar 2750, betekent het wel dat
de kost voor de werkgever 397% van de netto verhoging is van de werknemer.

Met andere woorden: loons-verhogingen die iemand dicht, tot net boven de mediaan brengen, zijn
duur voor de werkgever (als het netto inkomen van de werknemer het uitgangspunt is).

Beste @AntonDelbarre, kloppen mijn cijfers? Of mis ik iets?

Een tweede vraag is praktischer. Jullie zouden de schenkings- en registratierechten afschaffen.
Op zich een zeer lovenswaardig initiatief, want nu de bron van veel ergernis (bv. bij jonge mensen
zonder spaarboekje die een huis willen kopen, maar waarvan de bank eist dat ze de registratierechten
zelf betalen, buiten de lening om) en "fiscale constructies" om je bezittingen door te geven
aan je kinderen of kleinkinderen, zonder dat die zich blauwbetalen aan belastingen.
Daarnaast zijn sommige van die belastingen discriminerend. Ze bevoordelen bv.
de mensen die een (relatief) oud huis kopen en helemaal renoveren ten op zichte
van de mensen die een nieuwbouwhuis bouwen.

In ruil zou er
een belasting op inkomen uit het vermogen komen. Hoe ga je die vorderen bij buitenlanders
die een rekening of een huis in België hebben (maar hier dus niet wonen)? Je wordt
dan immers een "fiscaal paradijs". Als de inning wel via de banken gaat gebeuren, kan
je moeilijk een progressief tarief invoeren, en mis je bv. huurinkomsten. Hoe zien jullie dat?