Hoe zou het nog zijn met het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer?