Zonder Facebook zou ik dit nooit vernomen hebben:

Sorry to hear ...