Ik gruwel van het soort video's dat ik hieronder bewust zet. Omdat het puur sensatiezucht is, net als de talloze mensen die via smoesjes proberen zo dicht mogelijk bij Michael Schumacher's kamer in het ziekenhuis van Grenoble proberen te geraken.

Read More