2 min read

NewsMonkey kan niet tellen?

NewsMonkey kan niet tellen?

Lezers van mijn blog of twitter-feed, weten dat ik geen grote fan ben van NewsMonkey. Ik heb het meer voor opbouwende, goed onderzochte artikels in bv Apache of Charlie dan voor de Clickbait sensatie-stijl van NewsMonkey.

Af en toe pretendeert NewsMonkey met een "scoop" te komen die wel van eigen hand is, en waar enig redactioneel werk ingekropen zou zijn, in plaats van andere populaire clickbait content machines over te nemen.

Zo bijvoorbeeld dit artikel over één van de plannen die op tafel liggen over de hervorming van de vennootschapsbelasting: "Ondernemers kunnen juichen, beleggers betalen". Concreet bestaat het plan erin om de bedrijfs-winst-belasting (momenteel op 33.99%) te laten zakken naar 20%, en tegelijk de roerende voorheffing op dividenden te laten stijgen van 27 naar 30%.

Op zich snap ik de reactie van de beleggersclubs, maar ook van een aantal ondernemers heel goed: de belasting op dividenden, is de laatste jaren al fameus gestegen, vooral onder de regeringen Di Rupo, zonder dat daar iets tegenover stond. En een nieuwe stijging is de zoveelste verhoging op relatief korte tijd. Ik ben het daar volledig mee eens!

Maar toch denk ik dat NewsMonkey (bewust) niet de volledige waarheid vertelt. Het gaat hier immers op de belasting op dividenden. Dit is het stukje van de winst (nà belastingen) dat een bedrijf uitkeert aan haar aandeelhouders.

Stel dat een bedrijf een winst van 1000 heeft, en het beslist om 10% van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Op vandaag is de berekening dan als volgt:

 • Winst: 1000 euro
 • Belasting op die winst: 339.9 euro, er blijft dus 660.1 euro over.
 • Dividend van 10%: 66.01 euro, wat verdeeld wordt onder de aandeelhouders.
 • Daarvan wordt (op vandaag) 27% belasting ingehouden (17.83 euro)
 • Totaal, netto, in handen van de belegger in dat bedrijf: 48.18 euro, op 100 euro bedrijfswinst. Er gaat dus 51.82% naar de staat als belasting (dat kan al tellen als semi-vermogensbelasting, nee?)
 • Totaal toegevoegd aan bedrijfsreserves: 594.09 euro (660.1 winst na belastingen - bruto uitgekeerde dividenden van 66.01 euro).

In het nieuwe scenario wordt dat als volgt:

 • Winst: 1000 euro
 • Belasting op die winst: 200 euro, er blijft dus 800 euro over.
 • Dividend van 10%: 80 euro, wat verdeeld wordt onder de aandeelhouders.
 • Daarvan wordt (in het nieuwe voorstel) 30% belasting ingehouden (24 euro)
 • Totaal, netto, in handen van de belegger in dat bedrijf: 56 euro, op 100 euro bedrijfswinst.
 • Totaal toegevoegd aan bedrijfsreserves: 720 euro (800 winst na belastingen - bruto uitgekeerde dividenden van 80 euro).

De belegger houdt dus meer over in het tweede dan in het eerste scenario, ook al is 30% meer dan 27%, beste NewsMonkey. Daarnaast is het bedrijf waarvan die belegger aandeelhouder is, meer waard.

Mijn berekening houdt geen rekening met de afschaffing van de notionele intrestaftrek, dat besef ik. Maar dat is een belasting die zo verschillend is bedrijf per bedrijf, dat zelfs daar een gemiddelde voor nemen, geen goed idee is.

PS: Ik vond altijd al dat de notionele intresaftrek KMOs benadeelt. Of beter: dat sommige grote bedrijven het (mis- of ge-)bruiken op een manier die nooit de bedoeling was. KMOs hebben immers niet de middellen of het volume om dezelfde optimalisatie-constructies op te zetten. Dat verschil zou nu weggewerkt worden. Een stuk van dat voordeel wordt wel tenietgedaan door het feit dat KMOs op het eerste stuk van hun winst, geen 33.99% maar slechts 25% belast worden. Dat voordeel zou ook sneuvelen, als ik het goed heb, wat het verschil dus terug verkleint.