5 min read

Mijn politieke partij ...

Mijn politieke partij, de “KMO-partij”. Ik weet dat ik te laat ben voor de verkiezingen van zondag, maar als ik een partij zou starten, zou die volgende punten belangrijk vinden:

KMO vriendelijk

Bijna de helft van alle werknemers in dit land werkt voor een KMO. Alle KMO’s samen zijn dus veruit de grootste werkgevers van dit land. De werkgelegenheid bij KMO’s is trouwens minder crisis-afhankelijk dan bij grote ondernemingen. Zo is volgens onderzoek van SD Worx de werkgelegenheid bij KMO’s terug op het pre-crisis niveau en waren er al vanaf het derde kwartaal van 2009 massaal aanwervingen in KMO’s terwijl er bij de grote bedrijven nog steeds herstructureringen waren.
Laat ons dus jobmaatregelen nemen die de KMO’s helpen. Concreet pleit mijn fictieve partij voor het drastisch verlagen van de lasten op arbeid voor KMO’s die meer mensen aannemen. Hoeveel kost het brugpensioen aan de belastingbetaler? Wat zou er gebeuren als we de helft van dat bedrag zouden gebruiken voor lastenverlagingen in KMO’s? Hebben we echt een spaghetti aan banenplannen nodig? Kan dat niet vervangen worden door een handvol, en de rest van het geld gebruiken voor lastenverlagingen? Weet je dat KMO’s 10% commissie betalen op maaltijd- en ecocheques? Nu zijn die in veel sectoren verplicht. Waarom kan dat niet als netto-loon uitgekeerd worden?

Uiteraard weet ik dat er bespaard moet worden, en dat lastenverlagingen extra geld kosten. Wel, ik (een heel wat KMO leiders met me) zouden er geen probleem mee hebben om meer winstbelasting te betalen als in ruil de lasten op arbeid omlaag gaan. Een bediende met een maandloon van 1800 of 1900 euro bruto (geef toch, dat is toch geen excessief hoog loon?), een opslag van 50 euro netto geven, betekent dat het bruto-loon met meer dan 170 euro omhoog moet. Dat moet anders!

Ons land is een technologisch en innovatief land. We moeten dat blijven

De notionele interestaftrek is een goed KMO initiatief. Het wordt alleen misbruikt, veelal door grote bedrijven in speciaal daarvoor opgezette constructies. Als we die misbruiken wegwerken, bespaart ons dat een hoop centen. Maar uiteraard houden we het voor KMO’s, en we breiden de win-win leningen uit. Investeren in innovatie KMO’s moet aangemoedigd worden.
We moeten vooral inzetten op nieuwe, duurzame, groene technologieën. De Groene Economie staat nog in haar kinderschoenen, er moet nog heel wat onderzoek, innovatie en ontwikkeling gebeuren. Ons land moet bij de front-runners zijn. We waren dat jaren terug voor de “oude” industrieën, we zullen dat opnieuw zijn voor de “nieuwe”. Duurzaam betekent trouwens niet alleen windmolens of elektrische auto’s. Duurzaam is alles wat een slim gebruikt maakt van grondstoffen, weinig “impact” nalaat op de omgeving, en streeft naar zero-waste. Dit gaat evengoed over visserij, cement-fabrieken, efficiëntere telefoonnetwerken of slimme gebouwen.

Ja aan een ingrijpende staatshervorming

België heeft 6 premiers, een senaat, provinciebesturen en een hoop andere instituten die geld kosten en waarvan je je kan afvragen welke toegevoegde waarde ze creëren. Dat kan eenvoudiger en efficiënter. Het is een extreem voorbeeld dat niet altijd opgaat, maar New York heeft 1 burgemeester. Bevoegdheden moeten op het juiste niveau bestuurd worden, en door datzelfde niveau gefinancierd. Sommige bevoegdheden zijn te onnozel om te splitsen en moeten “ontsplitst” worden. Waarom zouden in Vlaanderen andere verkeersregels gelden dan in Brussel? Waarom moet de vertegenwoordiging in het buitenland gesplitst zijn? Langs de andere kant zijn er demografische verschillen, die een andere aanpak eisen. Zo bv rond openbaar vervoer of werkgelegenheid. Daar is het logisch dat iets wat in West-Vlaanderen werkt, niet noodzakelijk in Luxemburg werkt.
Het doel van elke staatshervorming moet zijn dat we het land efficiënter besturen.

BHV

Ja, ook mijn partij heeft een uitgesproken mening over BHV. Namelijk dat er een oplossing voor moet zijn. En liever voor 1 september dan voor 1 januari. Liever zelfs voor 1 augustus van voor 1 september, maar bon. Waarom moeten we dat beest bij de horens nemen? Omdat het een relatief “klein” probleem is, in verhouding tot de politieke problemen die het veroorzaakt. We slepen het probleem al jaren mee, en het blokkeert de rest. Er zijn niet genoeg scholen in Brussel, omdat er geen oplossing is voor BHV. We moeten grondig nadenken over de toekomst van de luchthaven van Zaventem, maar dat kan niet, omdat dat gekoppeld wordt aan BHV. De gerechtelijke achterstand in Brussel is enorm, omdat BHV een probleem is.
Mijn fictieve partij pleit voor een zo snel mogelijke, onderhandelde oplossing voor dat probleem. Het kan me zelf (als Gentenaar) zelfs niet zo gigantisch veel schelen wat de eindoplossing is. Ik zal immers niet dagelijks geconfronteerd worden met wat de oplossing zal worden. Ik begrijp wel dat het voor heel wat mensen, langs beide kanten van de taalgrens, wel een grote impact zal hebben. Ik wil dan ook dat het een oplossing is waarin beide partijen zich kunnen vinden, met respect voor de vroeger gemaakte afspraken. De oplossing moet zo goed zijn, dat we de komende jaren tijd hebben voor de andere problemen van dit land. Met andere woorden, dat de oplossing minstens voor een jaar of dertig, veertig goed is.

Hoe sneller we een goede oplossing hebben voor BHV, hoe sneller we (zonder alarmbellen) verder kunnen om de andere problemen op te lossen.

Zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen

We zijn nu té afhankelijk van fossiele brandstoffen, en olie in het bijzonder. Ik ben niet zo naief om te denken dat we binnen 10 jaar in auto’s op water rijden, of dat de petrochemische industrie niks meer te doen zal hebben. Wat we wel moeten doen, is zorgen dat we zo snel mogelijk alternatieven hebben. Vooreerst omdat we de problemen die er kunnen ontstaan, niet meer de baas kunnen. Kijk naar wat er nu gebeurt in de Golf van Mexico, maar ook naar de dagelijkse olielekken en -drama’s in de Niger Delta. De ingenieur in mij kijkt verlekkerd naar hoe we erin slagen de olie van op zo’n diepte onder de zee naar boven te halen op een efficiënte manier. Maar de manager in mij weet dat we die technologie eigenlijk beter niet gebruiken, zolang we het boeltje niet even efficiënt kunnen opruimen als er zich een probleem voordoet!
Aangezien mijn partij inzet op innovatie en onderzoek naar duurzame industrieën, hoop ik dat we snel het overgrote deel van onze energiebehoefte uit duurzame, niet uitputbare bronnen kunnen halen. Is dat niet het geval, dan moeten we een lastige keuze te maken. Het lijkt me toch verstandiger om bv. kerncentrales langer open te houden dan om kolen- en oliecentrales bij te zetten. Onze partij hoopt echter dat beide op lange termijn overbodig worden.

Geen profilering als “links” of “rechts”

Er zijn nu politieke partijen die kiezers verliezen net omdat ze van zichzelf zeggen dat ze Links dan wel Rechts zijn. Fact is dat links en rechts op heel wat assen te interpreteren is, en dat een partij staats-organisatorisch rechts kan zijn, maar ethisch links, en economisch neutraal. Dit krijg je niet uitgelegd aan Jan met de Pet, dus gebruik die terminologie niet, beste partijen, tenzij je echt op alle vlakken links, rechts dan wel centrum bent. Probeer ook niet om “vriendjes” te worden met partijen die zich op dezelfde links/rechts manier uitdrukken. Misschien zit er aan een partij die zegt aan de andere kant te zitten, een bondgenoot, en is een combinatie van de twee programma’s een mooi project?
Mijn project weigert zich dus “links” of “rechts”, “volks” of “elitair”, “conservatief” of “progressief” te noemen. Wij zeggen liever waar we voor staan:

  • pro-KMO, omdat daar het meeste jobs te creeren zijn, zeker in tijden van crisis
  • voor een lagere belasting op arbeid, eerder de belasting op winst verhogen als het echt moet
  • voor een innovatief land
  • een land, dat een nieuwe, eenvoudiger en efficiëntere organisatie moet worden
  • voor het zo snel mogelijk oplossen van kwelduivels die we al veel te lang meeslepen

Et voila, daar de eerste ideeën voor mijn fictieve partij.